Michal Iwanowski

Mae Michal Iwanowski yn wreiddiol o Wlad Pwyl, ond bellach yn artist wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac Pennaeth Addysg a Hyfforddiant yn Media Academy Cardiff. Astudiodd Ffotograffiaeth Ddogfen ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, a graddio yn 2008. Mae ei waith yn archwilio’r berthynas rhwng tirlun a chof; gan nodi digwyddiadau unigolion a hanesion sydd fel arall yn ddibwys. 

Yn 2009, enillodd wobr Egin Ffotograffwyr gan Magenta Foundation, yn ogystal â derbyn Canmoliaeth yn Px3 Prix De Photographie, Paris. Derbyniodd Michal grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ar gyfer ei brosiectau Clear of People a Fairy Fort Project, a chael cyfnod preswyl yn Kaunas yn 2012, wedi’i gefnogi gan Weinyddiaeth Ddiwylliannol Lithwania

Mae Michal wedi’i leoli yng Nghaerdydd, ac wedi bod yn aelod o dîm cARTrefu ers cychwyn y prosiect yn 2015. Mae Michal wedi parhau fel artist cARTrefu ar gyfer y trydydd cam, ar ôl bod yn artist yn y cam cyntaf a mentor yn yr ail gam. 

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais