Ffilmiau a lluniau

Lluniau o gynllun gweithgareddau
Detholiad o luniau o’n cynlluniau gweithgareddau cartrefi gofal

Ffilmiau cARTrefu
Mae ein ffilmiau’n hyrwyddo effaith creadigrwydd mewn cartrefi gofal drwy brosiect cARTrefu.

Y Ciwb cARTrefu – Ffilmiau
Mae’r Ciwb cARTrefu yn caniatáu inni fynd ag arddangosfeydd ar daith i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o fywyd creadigol mewn cartrefi gofal, trwy’r gwaith celf sydd wedi’i greu a’i ysbrydoli gan y bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â chartrefi gofal.

Y Ciwb cARTrefu – Lluniau
Detholiad o luniau o’n taith Ciwb cARTrefu o amgylch Cymru yn arddangos y gwaith celf sydd wedi’i greu gyda’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â chartrefi gofal, ac wedi’u hysbrydoli ganddo.

Lluniau preswyl blaenorol
Detholiad o luniau gan breswylwyr cARTrefu cam un a dau

Ymweliad EUB Tywysog Cymru

Animeiddiad cARTrefu
Canfu’r dadansoddiad SROI, a gynhaliwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru ym Mhrifysgol Bangor, fod cARTrefu wedi darparu Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad o £6.48 am bob punt a fuddsoddwyd.

Mae’r canfyddiadau’n cael eu hegluro yn yr animeiddiad canlynol.

Lluniau o weithdai
Detholiad o luniau o’n cartrefi gofal a gweithdai artistig

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais