Digwyddiadau

Dathlu ein prosiect cARTrefu

I ddathlu’r trydydd cam o brosiect cARTrefu a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2022, ac i ddiolch i’n cartrefi gofal gwych sydd wedi ein cefnogi, yn ogystal â’n cyllidwyr hael sydd wedi ein galluogi i weithio gyda nifer o gartrefi gofal ledled Cymru ers 2015, a’n tîm gwych o artistiaid sydd wedi dod â’r prosiect yn fyw,  byddwn yn cynnal dathliad ar-lein ddydd Mercher 16 Chwefror.

Yn ystod y dathliadau byddwn yn lansio ein harddangosfa rithwir, a fydd yn cynnwys gwaith o bob rhan o’r prosiect yn ogystal â cheisiadau wrth gartrefi gofal ar gyfer ein cystadleuaeth ‘View through my window’.
Byddwn hefyd yn clywed gan ein hartistiaid, cyllidwyr a gwerthuswyr, a byddwn yn hel atgofion gwych o weithio gyda phreswylwyr a staff cartrefi gofal.

Gallwch sicrhau eich tocyn ar gyfer mynediad am ddim drwy gofrestru gan ddefnyddio’r ddolen hon https://www.ticketsource.co.uk/cartrefu-age-cymru/t-zeojnq

neu drwy sganio’r cod QR hwn

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ddydd Mercher 16 Chwefror.

Bydd rhagor o fanylion am y digwyddiad yn cael eu hychwanegu cyn hir felly gwiriwch yn nes ymlaen

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais