Ymweliad EUB Tywysog Cymru

Ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, noddwr Age Cymru, â chartref gofal Plas Bryn Rhosyn yng Nghastell-nedd ar ddydd Gwener 22 Chwefror i weld drosto’i hun sut mae cARTrefu yn cefnogi preswylwyr hŷn, yn enwedig y rhai sy’n byw gyda Dementia, i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol. Ein hartist, Alison Moger, gyflwynodd y gweithdy gyda chymorth gan ei mentor cARTrefu Michal Iwanowski.

Cafodd ei Uchelder Brenhinol lyfr yn cynnwys delweddau o’r gwaith celf sydd wedi’i greu gan artistiaid cARTrefu a phreswylwyr cartrefi gofal.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais