Laura Reynolds

Mae Laura wedi bod yn arlunydd ers 1999, ac yn dal BA Anrhydedd mewn Cerameg ac MA mewn Celfyddydau Cain o Goleg Celf Abertawe. Ar ôl graddio yn 1999, bu iddi greu oriel dros dro cyntaf Abertawe a sefydlu Applied Arts Un. Ltd, sefydliad celfyddydau cymunedol sydd wedi ymrwymo i annog balchder a chyfranogiad mewn celfyddydau gweledol yn Abertawe a thu hwnt. 

Mae Laura wedi gweithio gyda nifer o ysgolion, cartrefi preswyl, grwpiau cymunedol a sefydliadau, yn cynnwys: Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Cymunedau yn Gyntaf, DACE Abertawe, WCVA ac Urban Foundry. 

Yn ddiweddar, arddangosodd Laura ei gwaith ar gyfer cARTrefu yng Nghiwb cARTrefu yn Taliesin, Prifysgol Abertawe, ac yn Craft in The Bay, Caerdydd. 

Mae Laura wedi’i lleoli yn Abertawe, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais