Beth Greenhalgh

Wedi ei geni yn Huddersfield, astudiodd Beth Greenhalgh, Ymarfer yn Seiliedig ar Amser yn Ysgol Gelf a Dylunio, Caerdydd. Ar ôl graddio yn 2006, mae hi wedi parhau i arddangos a threfnu celf a digwyddiadau celf yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei gwaith wedi ymddangos fel rhan o Experimentica Caerdydd, NRLA Glasgow, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Croatia: My Land Staglinec, yr Iseldiroedd: The Hague, Drag, Berlin: Black and Blue ac Estonia: Tallin Tartu Pernu, gŵyl a chyfnod preswyl Diverse Universe.

Mae hi wedi gweithio i sefydliadau celf fel Trace, Protoplay a hyd heddiw tactileBOSCH.

Mae ei gwaith yn defnyddio golygfeydd hynod esthetig i ysgogi defodau a delweddau rhyfedd sy’n cyfeirio at realiti chwedlonol yn seiliedig ar “ddiwylliant poblogaidd” ystumiedig.

Mae Beth wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais