Cardiau gweithgaredd

story
2

Stori wedi’i hysbrydoli gan gelf

Un ffordd wych o gael pobl i feddwl am straeon neu farddoniaeth yw drwy ddechrau gyda llun.

Chwiliwch am lun, ffotograff neu ddelwedd o ffilm neu raglen deledu.

Trafodwch y llun gyda’r preswylwyr ac wedyn dechrau gofyn cwestiynau creadigol:

  • Pwy ydi’r bobl yn y llun?
  • Beth ydi eu gwaith nhw?
  • Beth maen nhw’n ei wneud nawr?
  • Ble maen nhw’n mynd?

Cofiwch annog y preswylwyr i greu stori fer a syml am y cymeriadau a’r sefyllfa sydd i’w gweld yn y llun.

Weithiau mae’n haws creu stori o lun nag o’r cof.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais