Cardiau gweithgaredd

Painting and drawing
1

Paentio a thynnu llun

Paentio a thynnu llun yw dau o’r gweithgareddau hawsaf, ond eto mwyaf effeithiol, i roi cynnig arnyn nhw.

Ceisiwch wneud y gweithgaredd yma’n fwy diddorol drwy ofyn i’r preswylwyr dynnu llun o amgylch eu dwylo ac wedyn paentio llinellau cledr eu llaw a’u bysedd fel maen nhw’n dymuno.

Un ffordd wreiddiol o dynnu llun yw tynnu llun ar wrthrychau na fyddech yn meddwl amdanyn nhw fel arfer: defnyddio paent acrylig ar ochrau gwydrau neu fygiau, neu binnau ffelt uwcholeuo i dynnu lluniau ar recordiau sydd wedi’u prynu mewn siopau elusen!

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais