Cardiau gweithgaredd

Old song, new lyrics!
2

Hen ganeuon, geiriau newydd

Mae’n hwyl ysgrifennu eich caneuon eich hun.

Gweithgaredd haws o lawer ydi ysgrifennu geiriau newydd i hen alaw!

  • Dewis cân boblogaidd
  • all fod yn unrhyw gân: Elvis efallai, neu’r Beatles, neu gân draddodiadol fel She’ll Be Coming ‘Round the Mountain
  • Ewch ati i argraffu’r geiriau fel bod y preswylwyr yn dod yn gyfarwydd â’r gân
  • Wedyn rhaid annog y preswylwyr i feddwl am eiriau newydd am thema benodol, neu am eu cartref efallai

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais