Cardiau gweithgaredd

Reminiscence
2

Hel atgofion

Mae rhoi bocs o bethau i’w hysgogi at ei gilydd, pethau i brocio’r cof, yn ffordd hawdd o helpu’r preswylwyr i ddechrau meddwl yn fwy creadigol. Wedyn gall y gwrthrychau yma ysbrydoli gweithgareddau cerddorol.

Llenwch focs gyda gwrthrychau sy’n berthnasol i wahanol dymhorau’r flwyddyn:

  • Torch flodau Nadoligaidd
  • Potel o eli haul
  • Gwlân oen
  • Deilen grin yr hydref

Gofynnwch i rywun yn y grŵp ddewis gwrthrych ac wedyn ewch ati i annog y grŵp i rannu eu hatgofion am y gwrthrych hwnnw.

Chwiliwch am gân i gynrychioli pob tymor ac ewch ati i annog eich grŵp i ganu’r gân cyn symud ymlaen at y gwrthrych nesaf.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais