Cardiau gweithgaredd

Making instruments
3

Gwneud offerynnau

Does dim angen offerynnau go iawn er mwyn creu cerddoriaeth. Gallwch greu eich offerynnau eich hun!

Gallwch greu drymiau, offerynnau ysgwyd neu offerynnau llinynnol gan ddefnyddio eitemau tŷ:

  • Mae rhoi pys sych mewn potel blastig yn creu offeryn ysgwyd gwych
  • Mae ymestyn bandiau lastig ar draws twb hufen iâ gwag yn creu offeryn i’w blycio
  • Mae posib defnyddio tuniau Pringles gwag (gyda chaeadau metel a phlastig) fel drymiau

Nawr ewch ati i annog y preswylwyr i chwarae eu hofferynnau gan gadw at yr un curiad neu rythm.

Gallech greu eich band Ffync Jync eich hun!

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais