Cardiau gweithgaredd

Balloon games
1

Gemau balŵns

Mae balŵns llachar yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn gan eu bod yn ysgafn ac yn hawdd eu defnyddio. Mae posib eu defnyddio i gynhesu ac ar gyfer gemau cerddorol.

Y Gêm Enwau

Y preswylwyr yn eistedd mewn cylch llydan ac yn pasio neu dapio’r balŵn i unrhyw un o’u dewis.

Mae pwy bynnag sy’n derbyn y balŵn yn galw ei enw cyn ei phasio ymlaen.

Delwau Cerddorol

Y preswylwyr yn eistedd mewn cylch llydan ac yn pasio neu dapio’r balŵn i rywun arall.

Dim ond pan mae’r gerddoriaeth yn chwarae maen nhw’n cael symud y balŵn. Pan mae’r gerddoriaeth yn stopio, mae pawb yn aros mor llonydd â phosib.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais