Cardiau gweithgaredd

Your favourite story
1

Eich hoff stori

Mae gan bawb hoff lyfr, ffilm neu stori. Mae’r ymarfer yma’n galluogi’r preswylwyr i siarad am y straeon maen nhw’n hoff ohonynt, gan rannu atgofion a dod i adnabod ei gilydd.

Casglwch hen gylchgronau fel bod y preswylwyr yn gallu torri lluniau allan a gwneud collage, cyn esbonio eu stori i gyd-breswylwyr a staff.

Os yw’n bosib, argraffwch luniau o bob preswylydd fel eu bod yn gallu cynnwys eu hunain yn stori eu collage.

Efallai y bydd y preswylwyr yn gallu dawnsio o dan ymbarél fel yn Singing in the Rain? Neu fod yn rhan o un o straeon Roald Dahl?

Mae’r posibiliadau creadigol yn ddiddiwedd!

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais