Cardiau gweithgaredd

Photo collage
2

Collage o luniau

Dyma weithgaredd gwych i gael pobl i feddwl am eu gobeithion a’u dymuniadau. Mae cyfle iddyn nhw feddwl am y dyfodol neu greu breuddwyd lle mae unrhyw beth yn bosib!

  • Argraffwch luniau o wynebau’r preswylwyr
  • Ar ôl gwneud hyn, siaradwch gyda phob preswylydd am beth fyddai’n hoffi ei wneud fwyaf yn y byd
  • Gall y preswylwyr edrych drwy hen gylchgronau neu luniau ar-lein y gallwch chi eu hargraffu, a chasglu lluniau i’w defnyddio i wneud llun
  • Gall y preswylwyr wneud collage o’r lluniau, yn eu dangos yn gwneud y pethau mwyaf rhyfeddol!

Gallai’r preswylwyr deithio i’r gofod mewn roced, reidio ar gefn deinosor, neu ddim ond ymweld â pherthynas mewn gwlad bell.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais