Cardiau gweithgaredd

Poems
1

Cerddi acrostig

Mae creu cerdd acrostig yn hwyl ac yn hawdd.

Dewiswch air i ddechrau. Gall fod yn unrhyw beth: tymor, fel yr ‘Hydref’, diwrnod o’r wythnos, neu enw preswylydd.

Ysgrifennwch y gair yn fertigol ar dudalen fawr:

H
Y
D
R
E
F

Ewch ati i annog y preswylwyr i ysgrifennu pob llinell o’r gerdd, gan ddechrau gyda’r llythrennau hynny. Dylai pob llinell ddweud rhywbeth am edrychiad, arogl, teimlad, blas ac atgofion yr Hydref. Nawr rhowch gynnig arni gyda phob tymor!

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais