Cardiau gweithgaredd

Costume box
3

Bocs gwisgoedd

Un gweithgaredd hwyliog ydi defnyddio gwisgoedd. Efallai y gallech gasglu bocs gwisgoedd bach o hetiau, sgarffiau a chotiau, wedi’u cyfrannu gan y staff neu eu prynu o siopau elusen.

Caiff y preswylwyr ddewis eitem o ddillad a chreu cymeriad neu stori. Os nad yw preswylydd eisiau gwisgo i fyny, gofynnwch gwestiynau iddo am breswylydd arall sydd mewn gwisg.

  • Pwy yw’r cymeriad?
  • Beth yw ei stori?
  • Beth mae’n ei wneud?

Bydd y preswylwyr yn gallu bod yn llawn
dychymyg!

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais