Cardiau gweithgaredd

poetry bingo
1

Bingo barddoniaeth

Mae barddoniaeth yn gallu gwneud i bobl deimlo’n anesmwyth weithiau.

Mae chwarae Bingo Barddoniaeth yn annog pobl i awgrymu eu hoff gerddi a hefyd creu rhywbeth newydd ohonyn nhw.

  • Ysgrifennwch gerdd enwog
  • Torrwch bob llinell allan
  • Rhowch bob llinell mewn het neu fag
  • Gofynnwch i rywun ddewis llinell a’i darllen yn uchel
  • Nawr gwnewch gerdd neu bennill newydd yn dechrau gyda’r llinell yma o farddoniaeth

Mae edrych ar dudalen wag a cheisio ysgrifennu cerdd yn gallu bod yn anodd.

Mae’r ymarfer yma’n rhoi man cychwyn da i bobl.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais