Tara Dean

Astudiodd Tara gwrs Darlunio yng Ngholeg Wrecsam a Choleg Celf a Dylunio Harrow. Wedi iddi ddychwelyd i Ddinbych, dechreuodd weithio gyda Craig Bragdy Design Ltd, cwmni gwneud Murluniau / Pyllau Ceramig wedi’i leoli yn y dref. Tra’n gweithio yno, datblygodd Tara ei phortffolio a chychwyn gweithio ar brosiectau cymunedol. Mae’r posibiliadau mae clai yn ei greu yn parhau i ddylanwadu ar ei gwaith hyd heddiw. Mae Tara yn mwynhau archwilio deunyddiau gwahanol drwy ddarlunio a gwneud printiau yn ei gweithdai, rhannu ei ffordd arbrofol o weithio a chanfod amgylcheddau newydd. Mae natur ei gwaith yn cefnogi profiad sy’n annog pawb yn y gymuned i archwilio bod yn rhan o Helfa Gelf gan stiwdios Agored, digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn flynyddol yng Ngogledd Cymru. Derbyniodd Tara fentoriaeth gan brosiect Lost in Art yn Sir Ddinbych yn ystod 2011. Mae Tara’n parhau i weithio gyda Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych, yn darparu gweithdai yn Y Rhyl a Phrestatyn, ac wedi creu prosiectau gydag Asiantaeth Strôc Bro Clwyd, MIND Bro Clwyd, Criw Celf, ysgolion a grwpiau cymunedol lleol yn Sir Ddinbych, Conwy a Sir Fflint a Wrecsam. 

Mae Tara wedi’i lleoli yn Sir Ddinbych, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais