Sarah Lord

Roedd Sarah yn gweithio fel ffotograffydd stiwdio am saith mlynedd cyn ymuno â thîm cARTrefu. Mae Sarah wedi gweithio i Age Cymru ers mis Ebrill 2018 o fewn y gwasanaethau canolog, ond neidiodd at y cyfle i weithio ar y prosiect cARTrefu pan gododd y cyfle. Bu i Sarah gymryd awenau prosiect cARTrefu yn Ionawr 2019.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais