Penny Alexander

Mae Penny Alexander yn artist gweledol Cymreig sydd wedi’i hysbrydoli gan bobl a’u bywydau.

Mae Penny yn defnyddio geiriau a theip i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o rannu atgofion y bobl mae’n hi’n gweithio â nhw. Mae hi wrth ei bodd â theipiaduron. Mae gan Penny chwilfrydedd â phobl, ac mae hi wedi datblygu ei sgiliau drwy weithio mewn cartrefi gofal yn cwrdd â phreswylwyr, staff ac ymwelwyr i fwynhau sgyrsiau a chreadigrwydd.

Bu Penny’n astudio ym Mhrifysgol Salford gan ennill gradd BA (Hons) yn y Celfyddydau Gweledol.

Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel rhan o arddangosfeydd cystadleuol. Mae hi wedi gweithio mewn casgliadau parhaol yn Nhŷ Celf a Gwybodaeth Beaney ym Mhrifysgol Caint, ac yng Ngaleri Galaudet, Wisconsin, UDA. Mae ei llyfr artist “Mind Maps” wedi bod yn destun canolog mewn saith traethawd gan academyddion nodedig. 

Mae Penny wedi’i lleoli yn Sir Fflint, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais