Jon Ratigan

Ar hyn o bryd mae Jon yn gweithio’n benodol gyda Delweddau Symudol a phaentio. Mae gan Jon ddiddordeb penodol mewn defnyddio cyfryngau “eraill” megis darlunio, cerflunwaith clai a gludwaith i greu ffilmiau. O ran thema, mae holl waith Jon yn eithaf personol, ac yn canolbwyntio ar ein straeon, atgofion a breuddwydion, ac yn aml mae’n archwilio’r rôl mae ‘lle’ yn ei chwarae o fewn hyn. 

Mae Jon wedi arddangos gwaith Darluniau Symudol mewn sawl gŵyl, yn cynnwys Gŵyl Alchemy Moving Image, Yr Alban, Gŵyl London Short Film yn ICA, Caerdydd G39 a Experiments in Cinema, Albuquerque.

Fel artist cARTrefu, mae Jon wedi gweithio gyda phreswylwyr i gynhyrchu pennau clai animeiddig, ffilmiau 16mm wedi’u creu â llaw a ‘ffilmiau gwrthrychau’ byw, yn ogystal ag archwilio ffroteisio, gwneud symudion a phaentio. 

Mae Jon wedi’i leoli ym Mro Morgannwg, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais