Jon Dafydd-Kidd

Mae Jon yn Wneuthurwr Theatr a Cherddor sy’n canolbwyntio ar arfer creadigol cynhwysfawr. Mae wedi cael pleser o weithio gyda sefydliadau celfyddydol sy’n cael eu hystyried yn arweinwyr Cymru o fewn eu maes, yn cynnwys Theatr Hijinx, Theatr Cerdd Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (Theatr). Sefydlodd Jon y sefydliad celfyddydol COMMUSICATION (2012), a Fy Mwnciod i/Not My Monkeys (2015).

Gellir teimlo ffocws Jon ar gynhwysiant yn ei ymdrechion fel aelod bwrdd ASSITEJ UK a Chadeirydd Theatr i Gynulleidfaoedd Ifainc Cymru. Mae hefyd yn aelod bwrdd dros dro i International Inclusivity Arts Network (IIAN) a Hyrwyddwr Cenedlaethol Cymru. 

Mae Jon wedi’i leoli ger Cas-gwent, ac wedi bod yn aelod o dîm cARTrefu ers cychwyn y prosiect yn 2015. Mae Jon wedi parhau fel artist cARTrefu ar gyfer y trydydd cam, ar ôl bod yn artist yn y cam cyntaf a mentor yn yr ail gam. 

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais