Emma Prentice

Mae Emma yn arlunydd gweledol cymunedol sy’n gweithio’n Ne Cymru. Mae hi’n cynnal gweithdai celf gydag amrywiaeth o grwpiau, yn cynnwys plant ac oedolion, yn arbennig y rheiny sydd ag anableddau dysgu. Mae ganddi gefndir mewn celf a dylunio y mae’n ei ddefnyddio i ysbrydoli ac annog pobl i fentro i greu eu gwaith eu hunain. 

Yn ei hymarfer ei hun mae’n mwynhau defnyddio gwrthrychau a gafwyd, yn eu plith nhw, eitemau wedi’u gadael ym myd natur, mewn sgipiau a siopau elusennol. Mae hi’n gweld potensial i greu ym mhopeth ac mae wrth ei bodd yn arbrofi gyda syniadau a dulliau newydd o weithio.

Mae Emma wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac mae hi wedi gweithio fel artist cARTrefu yn ystod cam cyntaf 2015 – 2017, rhan o’r ail gam 2018-2019, a dychwelodd ar gyfer y trydydd cam yn 2020. 

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais