Alison Moger

Mae Alison Moger yn artist gweledol ac addysgwr sefydlog, a gafodd ei magu yng nghymoedd De Cymru. Bydd ethos amgylcheddol ac ailgylchu wastad wrth galon ei gwaith. Graddiodd Alison yn 2005, ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio gyda chyfryngau cymysg, argraffu, a gwaith gwnïo. Mae Alison wedi ymrwymo i’r celfyddydau gweledol, ac yn chwarae rhan weithredol yn y maes, ac yn meddu ar sgiliau gwrando, goruchwylio a chyfathrebu da.

Mae ganddi’r gallu i ddeall a chydymdeimlo gyda phobl sy’n cael trafferth â sgiliau cyfathrebu, yn ogystal â gallu gweithio’n effeithiol drwy ddychymyg a chreadigrwydd, mewn modd hyblyg a defnyddiol. 

Mae Alison wedi’i lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017. 

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais