Alice Briggs

Mae Alice Briggs yn artist, curadur ac addysgwr y celfyddydau sydd wedi arddangos ei gwaith yn y DU ac yn Ewrop. Ar hyn o bryd, hi yw curadur cynorthwyol Amgueddfa Ceredigion wedi ei lleoli yn Aberystwyth, ac mae ganddi brofiad mewn comisiynu a rheoli prosiectau celf gyhoeddus yn ei swyddi blaenorol fel Rheolwr Prosiect ar gyfer Cywaith Cymru; asiantaeth celf gyhoeddus Cymru, tiwtor y celfyddydau yn Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth, a dehonglwr oriel Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Mae ei swyddi eraill wedi cynnwys hwylusydd y celfyddydau ar gyfer Haul Celfyddyd mewn Iechyd.

Graddiodd Alice Briggs o Goleg Celfyddydau Dartington mewn Perfformio Gweledol, ac aeth ymlaen i gwblhau ei MA mewn Astudiaethau Amgueddfa ac Oriel o Newcastle. Ers hynny, mae hi wedi sefydlu Blaengar – sefydliad celfyddydau newydd sydd wedi canolbwyntio ar waith penodol i leoliad a digwyddiadau creadigol cyhoeddus.

Mae gan Alice ddiddordeb cynyddol ym muddion adferol y celfyddydau creadigol yn y sector iechyd.  Mae ganddi brofiad o weithio o fewn llu o amgylcheddau gofal iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl, adsefydlu ar ôl strôc a gyda phlant sy’n dioddef o afiechydon hirdymor ac anawsterau dysgu.

Mae Alice wedi’i lleoli yng Ngheredigion, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017. Alice is based in Ceredigion, and has worked as a cARTrefu artist since 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais