Susan Kingman

Mae Susan Kingman yn wneuthurwr theatr a hwylusydd creadigol, gyda chefndir cryf mewn arfer cynhwysfawr a hyfforddi sgiliau cyfathrebu. Yn aml, mae ei gwaith creadigol yn deillio o straeon a safbwyntiau bywyd go iawn nas clywir amdanynt, gan ganolbwyntio ar dystebau a chyfweliadau person cyntaf.

Cychwynnodd Susan greu ei gwaith ei hun yn 2012, gyda fersiwn gynnar o’i drama ‘I’ll Be There, Now’, aeth ymlaen ar daith wedi’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, o amgylch De Cymru. Ers hynny, mae hi wedi datblygu nifer o brosiectau eraill mewn cydweithrediad ag artistiaid a chwmnïau eraill sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, ac wedi derbyn grantiau pellach gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

Sefydlodd Susan yr hwb cyntaf yng Nghymru ar gyfer rhwydwaith creadigol ac arlunio ar draws y DU, Mothers Who Make (trafodwyd yn ddiweddar ar Woman’s Hour ar Radio 4). 

Mae Susan wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac wedi gweithio fel artist cARTrefu ers 2017.

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais